« | Головна | »

Зразок позову до суду про виплату допомог матерям.

Додав cadaver | Червень 5, 2009

Позивач: …………Галина Михайлівна, 19…..р.н.
 Індекс   с…………… вул…………….
 Паспорт ………… код ……………..

Відповідач: Управління праці та соціального
 Захисту населення
 …………….. вул. …………………..

АДМІНІСТРАТИВНИЙ  ПОЗОВ
про визнання дій неправомірними і виплату державної допомоги
(в порядку ст.ст. 17, 104 КАС України)
 Я, ……………… Галина Михайлівна, є матір’ю двох дітей ………………………… – ……….. р.н., ……………………….. – 04.03.2007 р.н.). З ………………….. року перебуваю у відпустці по догляду за дитиною до досягненню нею трирічного віку, на основі Наказу № ……. від ………….2007 року по ……………………. та в порядку, що визначено Кзпп України та ЗУ «Про відпустки», що визначається відповідно до ст..ст.1,13,14,15 ЗУ «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», ст..43 ЗУ «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням», ст.ст. ЗУ «Про Державний бюджет України на 2006, 2007, 2008, 2009 роки».
У Загальній декларації прав дитини 1948 р. (п. 2 ст. 25) визнано, що материнство і дитинство дають право на особливе піклування і допомогу. У Декларації прав дитини 1959 р., одним з співавторів якої була Україна, підкреслено, що ” дитина внаслідок “її фізичної та розумової незрілості потребує соціальної охорони і піклування, включаючи належний правовий захист як до, так і після народження”. На необхідності такої охорони наголошувалось ще в Женевській декларації прав дитини 1924 р. В ній зазначено, що діти не можуть здійснювати свої права самостійно, а тому потрібна особлива увага з боку суспільства до цієї категорії населення. У зв’язку з цім ООН закликала батьків, чоловіків, жінок як окремих осіб, громадські організації, місцеві органи влади і національні уряди до того щоб, вони визначали і здійснювали ці особливі права законодавчими та іншими заходами. У ст. 24 Міжнародного пакта про громадські і політичні права 1966 р. підкреслено, що кожна дитина без будь-якої дискримінації за ознакою раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, національного чи соціального походження, майнового стану або народження має право на такі заходи захисту, які є необхідними в її становищі як малолітньої, з боку її сім’ї, суспільства і держави. Це відображено зокрема і в рішеннях Європейського суду з прав людини, які після ратифікації Європейської конвенції про захист прав людини та основних свобод (1997 рік) стали частиною національного законодавства. В них відзначається, що адміністративні органи є складовою  держави, яка керується принципом верховенства права, а відтак інтереси цих органів збігаються з необхідністю належного здійснення правосуддя. Якщо адміністративні органи відмовляються або неспроможні виконати рішення суду, чи навіть зволікають з його виконанням, то гарантії, надані статтею 6 Конвенції стороні на судовому етапі, втрачають сенс.  Аналогічні засадничі твердження містяться і в Концепції вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до європейських стандартів, затвердженій Указом Президента України № 361/2006 від 10 травня 2006 року. Вирішення справи в суді без невиправданого і необґрунтованого зволікання є запорукою ефективного захисту особою своїх прав. У той самий час судовий захист, як і діяльність суду, не може вважатися дієвим, якщо судові рішення не виконуються або виконуються неналежним чином і без контролю суду за їх виконанням – відзначається у Концепції.
У конституції наша держава проголошена демократичною, соціальною, правовою, правовою державою (ст.1), і визнано, що найвищою соціальною цінністю в ній є людина, її права та свободи, гарантування яких є головним обов’язком держави (ст.3). Права та свободи людини непорушні (ст.21), їх зміст і обсяги  при ухваленні нових законів чи внесені зміни у чинні закони не можуть бути звуженими (ст.22). Натомість Законами України про державний бюджет на 2007, 2008 і 2009 роки мої права на отримання відповідних допомог по догляду за дитиною, та виплат на утримання двох дітей мінімальні, які є складовою мого та моїх дітей конституційного права на соціальний захист і достатній рівень життя (ст.46, 48 Конституції), порушені.     
У відповідності до статті 46 Конституції України, громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом. Це право гарантується загальнообов’язковим державним страхуванням за рахунок внесків громадян, підприємств, установ, організацій, а також бюджетних та інших джерел соціального забезпечення.
Пенсії, інші соціальні виплати та допомоги, що є основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом (згідно ч.3 статті 46 Конституції України).
Згідно Преамбули Закону України „Про державну допомогу сім’ям з дітьми” від 21.11.1992 року – цей Закон відповідно до Конституції України встановлює гарантований державою рівень матеріальної підтримки сімей з дітьми шляхом надання державної грошової допомоги з врахуванням складу сім’ї, її доходів та віку дітей і спрямований на забезпечення пріоритету державної допомоги сім’ям з дітьми у загальній системі соціального захисту населення.

Pages: 1 2 3 4 5 6

Розділ: Судочинство | 18 Comments »

Кометарів: 18

 1. Галина :
  Червень 11th, 2009 о 15:33

  Доброго дня,На даний позов мені прийшла відмова. Дорогі мої юристи, колеги по нещастю, матері, батьки. Чого так ? Адже мій позов відповідає всім вимогам закону а усно вони – мужновладці мотивують що він завеликий. Маю намір оскаржити ухвалу до окружного та напряму відправити до Вищого адмін суду та Верховоного суду. Як ви вважаєте чи буду я права? Чи в нашій державі навіть для простих смертних – треба платити, платити … інакше не можна? Ось Ухвала суду. Допоможіть, будь ласка. Щиро вдячна.

  Справа № 2-а-537
  2009 р

  УХВАЛА
  4 червня 2009 р. м…………

  Суддя ………………….міського суду Івано-Франківської області ……………….. вивчивши позовну заяву ………….. Галини Михайлівни до управління праці та соціальною захисту населений про визнання дій неправомірними і виплату державної допомоги.
  встановив:
  Позовна заява подана без додержання вимог закону, позаяк заміс і ь зазначення в ній позовних вимог і викладу обставин, якими позивачка обґрунтовує свої вимоги, та доказів, що їх стверджують, вона наводить дуже широкий аналіз законодавства
  В позовній заяві всупереч правилам ст. 106 КАС України не зазначено повного ім’я (найменування) відповідача. Зміст позовних вимог не відповідає заявленим позивачкою вимогам, які є не зрозумілими і не конкретними, не зазначено обставини щодо пропуску строку позовної давності.
  Позивачкою не додержано вимог п.3.2 розділу VII «Прикінцевих та перехідних положень» КАС України, так як розмір сплаченого судового збору не відповідає кількості 1 заявлених позовних вимог.
  Позивачка пред’явила вимогу про відшкодування моральної шкоди, не обґрунтувавши факт її заподіяння відповідачем та заявлений розмір відшкодування такої шкоди
  В позовній заяві також міститься вимога про забезпечення позову, що не відповідає вимогам ст.ст. 106, 117 КАС України, не вказано підстав для вжиття таких заходів та зазначено вид забезпечення позову, який не передбачений ч.ч.3,4 ст. 117 КАС України
  Тому позовна заява підлягає залишенню без руху.
  Керуючись ст. 108 КАС України, -
  ухвалив:

  позовну заяву ……….. Галини Михайлівни до управління праці та соціального захисту населення про визнання дій неправомірними і виплату державної допомоги залишити без руху про що повідомити позивачку і надати їй строк до 19 червня 2009 року для усунення недоліків, вказаних в мотивувальній частині ухвали.
  Заяву про апеляційне оскарження ухвали може бути подано протягом 5 днів з дня отримання позивачкою копії ухвали. Апеляційна скарга подається протягом 10 днів після подання заяви про апеляційне оскарження до Львівського апеляційного адміністративного суду через ……………… міський суд.
  Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання заяви про апеляційне оскарження, якщо таку заяву не було подано Якщо було подано заяву про апеляційне оскарження, але апеляційна скарга не була подана протягом 10 днів, ухвала набирає законної сили після закінчення цього строку. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним адміністративним судом

  СУДДЯ: підпис З оригіналом вірно: СУДДЯ

 2. cadaver :
  Червень 11th, 2009 о 21:19

  Пані Галино звернутися в окружний адміністративний суд, для оскарження даної ухвали ми не можете, оскарження може бути здійснено в Львівському окружному адміністративному суді.
  Проте це не позбавляє вас права звернутися з вашим позовом повторно.
  В даному випадку бачу за доцільне дещо зкоротити мотивувальну частину вашої позовної заяви, виключити пункти про забезпечення позову, чітко вказати найменування позивача. Сплатити судовий збір в зазначеному розмірі.

  Зокрема для отримання допомоги по догляду за дитиною до 3 ох років, на нашомо сайті є чудова позовна заява, з якою вже виграно багато судів.

  Також бачу за можливе звернутися з листом в прокуратуру за місцем проживання, з проханням захисту ваших, порушених прав і свобою, мотивуючи це матеріальною неспроможністю захистити свої права і свободи в суді.

  Дякуємо що ви обрали нас. Надіюся я відповів хоть на частину цікавлячих вас питань.

 3. Тетяна :
  Серпень 7th, 2009 о 15:24

  Добрий день! Підскажіть будласка! Мій син народився в серпні 2005 року,до 2008року я отримувала лише по 90-130 грн., чи можу я також звернутись до суду?

 4. Надія :
  Серпень 10th, 2009 о 13:17

  cadaver : , ви зазначаєте, що “Зокрема для отримання допомоги по догляду за дитиною до 3 ох років, на нашомо сайті є чудова позовна заява, з якою вже виграно багато судів”, а можна на неї дати ссилку, а то окрім цьої великої позовної заяви я більше не знайшла. Щиро вдячна.

 5. Людмила :
  Серпень 10th, 2009 о 16:19

  Доброго дня. Погоджуюсь з пані Надією і звертаюсь до cadaver: хотілося б подивитись на безпрограшну позовну заяву.
  Якщо хтось зможе підсказати окремо по моїй ситуації (донька народилась 24.05.2007, оформили допомогу по догляду за дитиною до 3 років на чоловіка відразу, лікарняного мого не було, так як я ПП з нулевим доходом.Дохід чоловіка за попередні 6 місяців-5922,89 грн., з них виплачено аліментів на дитину від попереднього шлюбу-1774,01 грн. Допомогу отримуємо в розмірі 130 грн.), буду вдячна.

 6. cadaver :
  Серпень 18th, 2009 о 17:53

  Пані Людмило ось посилання на адміністративний позов про стягнення допомоги матерям по догляду за дитиною до досягнення нею 3ох річного віку.
  http://propravo.org.ua/zrazok-blank-pozovu-do-sudu-po-viplati-dopomogi-po-doglyadu-za-ditinoyu/

 7. Роксолана :
  Жовтень 19th, 2009 о 00:16

  суд завершився ще в травні,на мою користь…
  обіцяли виплатити гроші впродовж місяця,але досі нічого нема. може хтось знає,чи будуть взагалі виплачуватися ці гроші?????

 8. cadaver :
  Жовтень 21st, 2009 о 10:02

  Роксолана, раджу Вам звернутися в виконавчу службу.
  Проте яесно кажучи, якщо в бюджеті немає коштів на дану статтю витрат, то ні судове рішення ні виконавче провадже по ньому, не допоможуть отримати гроші, така в нас країна.

 9. Владислав :
  Листопад 5th, 2009 о 17:49

  зіпсувала підкладку плаща у хімчистці

 10. Роман :
  Листопад 21st, 2009 о 17:42

  Питання до cadaver.

  1.Вказаний Вами зразок позову потрібно коректувати на те, що тепер їх розглядають місцеві суди?
  2. У зразку мова йде про 2007 рік. Мотивування повністю підходить до випадків народження в 2009 році? Чи не підходить?

 11. cadaver :
  Листопад 24th, 2009 о 09:34

  Даний зразок позову можу подаватися до місцевого суду без корегування.
  Потрібно зазначити також, що зразок позову дійсно є трішки застарілим, його можна взяти лише за основу написання власного позову з посиланнями на чинні нормативно-правові норми, що регулюють дане питання.
  Ми постараємся якомога швидше опублікувати новий зразок позову, який буде потребувати мінімального доопрацювання.

 12. Лена :
  Січень 23rd, 2010 о 12:38

  напишіть будь-ласка зразок заяви звернення до відділу соцзахист по виплаті допомоги на дитину до трьох років

 13. balisiki :
  Березень 23rd, 2010 о 13:42

  Спасибо, неплохая подборка материала, меня так порадовала статья. только почему не ставите ссылку на первоисточник?

 14. Наталя Миколаївна, місто Маріуполь :
  Березень 25th, 2010 о 17:33

  “…оскарження може бути здійснено в Львівському окружному адміністративному суді”.
  Оскарження може бути в апеляційному адміністративному суді (друга інстанція спеціалізованого суду загальної юрисдикції)

 15. Evpatoriaotdyx-Gike :
  Квітень 23rd, 2010 о 05:08

  тоже хочу!

 16. Аліса :
  Серпень 2nd, 2010 о 10:32

  У мене чоловік СПД, чи можу я отримувати цю допомогу маючи двох дітей 6-ти і 1-но річного віку.На даний час перебуваю в дикрутній відпустці і отримую 156 і 1008 грн. в місяць.

 17. Тетяна :
  Грудень 27th, 2010 о 11:58

  Зараз я одержую допомоги в розмірі 130 грн. до 3 років і 260 грн. як одинока мати, хотіла оформити допомогу малозабезпеченій сім.ї, але мені відмоиляють мотивуючи це тим, що попередній рік отримувала допомоги на дитину в місяць- приблизно 980 грн(коливання в копійках) тобто мала великі доходи на двох.Чи правильно діє цей працівник. Відмови усні.

 18. катя :
  Січень 24th, 2013 о 22:45

  Добрый вечер!У моего мужа з/п 1200грн.я в дикрете дохода другого нет кроме единоразовой виплаты которая в месяц получаеться 759 грн.в совбезе посчитали что добавят мне 420грн.,но мне сказали что по закону они должны платить 1194грн.и 759 грн.напишите правда ли этот?и если да то как отсудить у них эти деньги.

Ваш коментар