« | Головна | »

Зразок (бланк) статуту приватного підприємства.

Додав lilumi | Червень 17, 2009

СТАТУТ
ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Приватне підприємство “_______________________________ _ ______”, надалі – “Підприємство”, створене за рішенням громадянина України ___________ ________________________________________________, паспорт серії __________ N __________________ виданий __________________________________________.

Адреса постійного місця проживання: _____________________________________ ______________________________________________________________________

на підставі Господарського кодексу України, Закону України “Про підприємництво” та   інших   нормативно-правових актів України.

1.2. Підприємство засноване на приватній власності.

1.3. Повне найменування підприємства: _______________ _ ______________ ______________________________________________________________________.

Скорочене найменування: _________________________________________.

1.4. Підприємство є юридичною особою: має відокремлене майно, право від свого імені укладати угоди, набувати майнових та немайнових прав, нести обов’язки, виступати в суді, третейському суді як позивач, відповідач, третя особа.

1.5. Підприємство володіє, користується на власний розсуд належними йому основними фондами, цінними паперами та іншим майном, має самостійний баланс, власні і основні оборотні засоби, розрахунковий, валютний та інші рахунки в установах банків, круглу печатку із своїм найменуванням, відповідні штампи, фірмові бланки із своєю назвою та інші реквізити.

1.6. Статусу юридичної особи підприємство набуває з дня державної реєстрації.

1.7. Підприємство може займатися будь-якою підприємницькою діяльністю, що не суперечить чинному законодавству України.

1.8. Підприємство в своїй діяльності керується чинним законодавством України, цим статутом та рішенням керівних органів підприємства.

1.9. Місцезнаходження підприємства: __________________________ __ ___.

 

2. ЦІЛІ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Підприємство створене з метою вирішення економічних і соціальних проблем та одержання прибутку.

2.2. Предметом діяльності підприємства в Україні є:

2.2.1. Транспортно-експедиторські послуги та митне оформлення. Експлуатація автомобільного, залізничного, річкового, морського та повітряного транспорту. Здійснення внутрішніх та міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним, залізничним, річковим, морським та повітряним транспортом. Купівля, продаж, комісійна торгівля, сервісне обслуговування та ремонт транспортних засобів, а також виконання усього комплексу робіт, з цим пов’язаних (в т. ч. створення автогосподарств).

2.2.2. Експортно-імпортна, торговельна, консигнаційна, обмінна та посередницька діяльність, що пов’язана з будь-якими об’єктами власності; проведення з цією метою біржових, брокерських, дилерських та інших операцій у власних інтересах та інтересах третіх осіб.

2.2.3. Залучення та надання на договірних засадах фінансових коштів, майна і окремих майнових прав, інших об’єктів власності громадян та юридичних осіб. Проведення операцій з цінними паперами. Проведення операцій обміну іноземної валюти у відповідності до чинного законодавства України. Інвестиційна та лізингова діяльність.

Pages: 1 2 3 4 5 6

Розділ: Статті | 2 Comments »

Кометарів: 2

 1. Daurnnors :
  Серпень 19th, 2010 о 16:26

  Испытание указанной нормы позволяет сделать вывод, что особенность применения правил страхования в страховых правоотношениях обусловлена следующими обстоятельствами.
  проверка полиса каско
  В принципе, подобная изготовление изменений правил страхования невыносимо удобна чтобы страховщиков, так или позволяет участникам договора страхования в любое пора оперативно изменять его условия на всякий стадии реализации договора. Дабы этого радикально довольно соблюсти формальность в виде информирования условный этих изменениях в процессия 30 дней органа страхового надзора, направив в его адрес соответствующие изменения.автострахование каско имеющих и тарифы каско росгосстрах
  В страховой практике в процессе реализации правил страхования особое забота уделяется соотношению правил страхования с договором неужто полисом страхования. Спор в том, сколь основанием для возникновения страховых правоотношений являются не правила страхования, а заключенный сторонами конвенция (полис) страхования (ст. 940 ГК РФ), в котором должны помещаться постоянно существенные условия страхования. Гнездиться этом в определенных случаях сообразно взаимному соглашению стороны договора страхования могут ужиться, что к их правоотношениям подлежат применению утвержденные страховщиком правила страхования, или, насупротив, не передавать данное постановка, отказываясь путем применения правил страхования.
  Когда условия, содержащиеся в правилах страхования, не включены в текст критерии осаго и как считается каско договора (страхового полиса), они обязательны для страхователя (выгодоприобретателя) исключительно в труд случае, если в договоре страхования (страховом полисе) прямой указывается для применение таких правил и сами правила изложены в одном документе с договором (страховым полисом) либо ради его оборотной стороне либо приложены к нему. В последнем случае вручение страхователю пребывание заключении договора правил страхования нужно красоваться удостоверено записью в договоре. Именно таким образом законодатель определяет процедуру, связанную с применением правил страхования в страховых правоотношениях, которая предусмотрена в п. 2 ст. 943 ГК РФ.
  каско сказка работа автострахование и правила каско
  http://kaskoosago.wordpress.com/
  http://osagokasko.wordpress.com/
  http://kaskoo.wordpress.com/

 2. mylove :
  Червень 19th, 2011 о 22:08

  Прикольно!

Ваш коментар