« | Головна | »

Розгляд індивідуальних трудових спорів прокурорсько-слідчих працівників

Додав cadaver | Листопад 13, 2008

В Кодексі законів про працю в Україні, а саме в статті 222, передбачено, що особливості розгляду трудових спорів суддів, прокурорсько-слідчих працівників, а також працівників навчальних, наукових та інших установ прокуратури, які мають класні чини, встановлюється законодавством.

        Особливості розгляду трудових спорів категорій працівників, що перелічені в статті 222 Кодексу Законів про Працю України, встановлені щодо спорів, які виникають у звязку із застосуванням дисциплінарних стягнень. Щодо інших трудових спорів, у яких беруть участь працівники прокуратури, ніяких особливостей їх розгляду законодавством не встановлено. Ст. 14 Дисциплінарного статуту прокуратури України надає право працівникам прокуратури оскаржити дисциплінарне стягнення Генеральному прокуророві в місячний строк з                                                                                        дня ознайомлення з наказом про застосування стягнення. Генеральний прокурор приймає рішення за скаргою в 10-денний строк, а в разі проведення перевірки – не пізніше одного місяця з дня надходження скарги.

        Зі змісту Дисциплінарного статуту прокуратури України слід зробити висновок про те, що рішення Генерального прокурора за скаргою є остаточним.

        Рішення Президента України або Генерального прокурора про позбавлення класного чину, наказ Генерального прокурора про звільнення з роботи, про звільнення з позбавленням класного чину, про відмову в поновленні на роботі прокурорсько-слідчих працівників, звільнених прокурорами Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, прирівняними до них прокурорами, може бути оскаржено у Верховному Суді України в місячний строк (ст.16 Дисциплінарного статуту прокуратури України).

        Особливість розгляду трудових спорів, що передбачена ст.16 Дисциплінарного статуту прокуратури України, зберегла чинність і після введення в дію Конституції України. Що стосується особливого порядку вирішення трудових спорів працівників прокуратури, встановленого ст.14 Дисциплінарного статуту прокуратури України, то у звязку з набранням чинності Конституцією України зазначений порядок не виключає звернення працівника прокуратури з заявою по трудовому спору безпосередньо до суду.

        Інші трудові спори працівників прокуратури ( за винятком передбачених Дисциплінарним статутом прокуратури України) розглядаються в загальному порядку. Можливе звернення з заявою по трудовому спору в комісію по трудових спорах, а також безпосередньо до суду.

        Законодавством встановлені особливості розгляду трудових спорів суддів, прокурорсько-слідчих працівників, а також працівників навчальних, наукових й інших установ прокуратури, які мають класні чини. Йдеться про порядок оскарження цими працівниками накладених дисциплінарних стягнень. Так, згідно зі ст. 14 Дисциплінарного статуту прокуратури України, наказ про притягнення до дисциплінарної відповідальності може бути оскаржено працівником Генеральному прокурору України в місячний строк з дня ознайомлення з наказом.

Генеральний прокурор приймає рішення по скарзі в 10-денний строк, а в разі проведення перевірки – не пізніше одного місяця з дня її надходження. Про прийняте рішення повідомляється працівнику, який звернувся зі скаргою.

Відповідно до ст. 16 Дисциплінарного статуту рішення Президента України та Генерального прокурора України про позбавлення класного чину, наказ Генерального прокурора про застосування дисциплінарних стягнень або відмова у поновленні на роботі прокурорсько-слідчих працівників, звільнених прокурорами Автономної Республіки Крим, областей, міста Києва та прирівняними до них прокурорами, можуть бути оскаржені до Верховного Суду України в місячний строк.

        Згідно із Законом України “Про Вищу раду юстиції” від 15 січня 1998 р. Вища рада юстиції розглядає скарги на рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності судів спеціалізованих, апеляційних та місцевих судів, а також прокурорів не пізніше 1 місяця з дня їх надходження, а в разі додаткової перевірки обставин та матеріалів справи – не пізніше 3 місяців з дня надходження скарги (ст. 45 Закону). Щодо порядку розгляду трудових спорів, встановленого ст. 14 Дисциплінарного статуту прокуратури України та ст. 45 Закону України “Про Вищу раду юстиції”, то, на мою думку, з урахуванням положень статей 55, 124 Конституції досудовий порядок не виключає можливості подальшого звернення працівників до суду.

Pages: 1 2

Розділ: Статті | 1 Comment »

1 коментар

  1. Ибрагимов :
    Червень 28th, 2009 о 22:22

    Чуть больше 4х лет регулярно занимаюсь этой тематикой и нахожу ваши мысли серьезными

Ваш коментар