« | Головна | »

Особливості посвідчення нотаріусом договорів відчуження спільного майна подружжя

Додав cadaver | Серпень 7, 2012

Одним з пріоритетних напрямків розвитку правового регулювання інституту сімейного права є законодавча регламентація майнових
правовідносин подружжя.

Відповідно до статті 51 Конституції України кожен з подружжя має рівні права і обов’язки у шлюбі та сім’ї.

Цивільним та Сімейним кодексами України визначено, що дружина і чоловік мають рівні права на володіння, користування і розпорядження майном, що належить їм на праві спільної сумісної власності, якщо інше не встановлено домовленістю між ними.

Особливістю права спільної сумісної власності є відсутність визначення часток учасників. Іншими словами, на відміну від спільної часткової власності, права учасників якої мають вираження у вигляді ідеальної (арифметичної) частки у праві спільної власності, що дозволяє визначити відповідний обсяг їх прав та обов’язків при здійсненні права, а на конкретну частину майна – при виділенні частки або при її розподілі, право кожного співвласника у спільній сумісній власності поширюється на все майно, без ідеального вираження частки у праві спільної власності.

Згідно зі статтею 369 Цивільного кодексу України розпорядження майном, що перебуває у спільній сумісній власності, здійснюється за згодою всіх співвласників.

У разі вчинення одним із співвласників правочину щодо розпорядження спільним майном вважається, що він вчинений за згодою всіх співвласників.

Згода співвласників на вчинення правочину щодо розпорядження спільним майном, яке підлягає нотаріальному посвідченню та (або) державної реєстрації, має бути висловлена ​​письмово і нотаріально посвідчена.

Право розпорядження майна закріплює абсолютну владу власника над майном, яке може здійснюватися у формі відчуження.

Чинним законодавством передбачено особливий порядок здійснення права власності подружжя.

Так, відповідно до статті 61 Сімейного кодексу України, об’єктом права спільної сумісної власності подружжя може бути будь-яке майно, за винятком виключеного з цивільного обороту.

Об’єктом права спільної сумісної власності подружжя є житло, придбане одним з подружжя під час шлюбу внаслідок приватизації державного житлового фонду, і земельну ділянку, набуту в результаті безоплатної передачі її одному з подружжя із земель державної або комунальної власності, в тому числі приватизації.

При укладенні договорів одним із подружжя вважається, що він діє за згодою другого з подружжя.

Для укладення одним із подружжя договорів, які потребують нотаріального посвідчення і (або) державній реєстрації, а також договорів стосовно цінного майна, згода другого з подружжя бути письмово.

Pages: 1 2 3

Розділ: Статті | No Comments »

Ваш коментар