Захист прав та інтересів при відмові в прийомі збитковою декларації

Додав cadaver | Серпень 3, 2012

Сьогодні на практиці нерідко виникають випадки, коли посадові особи податкової служби відмовляють сумлінному платнику податків в прийнятті декларації, складеної відповідно до вимог Податкового кодексу, через задекларовання збитків з податку на прибуток. Такі дії податкової служби є незаконними, оскільки суперечать нормам п. 49.8, 49.10 ст. 49 Податкового кодексу,  який зобов’язує податковий орган прийняти декларацію і встановлює заборону на відмову в її прийнятті. Цілеспрямоване порушення зазначених приписів і здійснення фіскального тиску на платників податків, найімовірніше, обумовлено необхідністю виконання податковими органами національного плану поповнення державного бюджету країни.

Офіційна позиція ДПС України з даної проблеми викладена в листі від 16.03.2012 р. № 7470/7/15-1217 «Про недопущення перевищення повноважень». У зазначеному листі податкова служба акцентує увагу на тому, що відповідно до норм Податкового кодексу, єдиною підставою для відмови у прийнятті декларації податковими органами є відсутність обов’язкових реквізитів в такій декларації, зазначених в п. 48.3, 48.4 ст. 48 ПКУ.

продовження статті… →

Коментувати →

Питання про перенесення робочих днів вирішує роботодавець

Додав cadaver | Червень 26, 2012

Міністерство соціальної політики в листі роз’яснило деякі аспекти перенесення робочих днів на вихідні.

Відповідно до Кодексу законів про працю уряд може рекомендувати керівникам підприємств, установ та організацій перенести вихідні та робочі дні для працівників, яким встановлено 5-денний робочий тиждень з двома вихідними днями. Про перенесення робочих днів у 2012 році прийнято розпорядження Кабміну від 28 листопада 2011 року № 1210-р, згідно з яким робочий день п’ятниця 29 червня переноситься на суботу 7 липня у зв’язку з святкуванням Дня Конституції України.

продовження статті… →

Коментувати →

Написання судових рішень

Додав cadaver | Листопад 1, 2010

У партнерстві з Академією суддів України
проектом Агентства США з міжнародного розвит­ку “Україна: верховенство права” у Києві, Львові та Луцьку організовано і проведено друге коло семі­нарів за темою “Написання судових рішень”,
слухачами яких були біля ста українських суддів. Вперше такі семінари було проведено у Києві та Одесі у червні 2008 року.
Скептичний читач може піддати сумніву дану ініціативу, адже вимоги до структури та змісту су­дового рішення (ухвали/постанови/рішення/ви­року) сформульовано в процесуальних нормах. Тому на перший погляд не зрозуміло, чого можна навчати в таких семінарах.

продовження статті… →

Коментувати →

Поняття та види підстав припинення цивільно-правового договору

Додав cadaver | Жовтень 30, 2010

Для цивільних, зокрема договірних правовідносин, властивою є їх динаміка, складовий елемент якої – припинення правовідносин. У теорії цивільного права постає проблема визначення поняття підстави припинення договору, видів підстав, їх класифікацій та критеріїв таких класифікацій. Спробуємо визначити поняття підстави припинення цивільно – правового договору та які обставини треба відносити до таких підстав, й класифікувати останні з урахуванням існуючих праць щодо визначення підстави припинення цивільних правовідносин.

продовження статті… →

Коментувати →

Зразок (бланк) статуту приватного підприємства.

Додав lilumi | Червень 17, 2009

СТАТУТ
ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Приватне підприємство “_______________________________ _ ______”, надалі – “Підприємство”, створене за рішенням громадянина України ___________ ________________________________________________, паспорт серії __________ N __________________ виданий __________________________________________.

Адреса постійного місця проживання: _____________________________________ ______________________________________________________________________

на підставі Господарського кодексу України, Закону України “Про підприємництво” та   інших   нормативно-правових актів України.

1.2. Підприємство засноване на приватній власності.

1.3. Повне найменування підприємства: _______________ _ ______________ ______________________________________________________________________.

Скорочене найменування: _________________________________________.

1.4. Підприємство є юридичною особою: має відокремлене майно, право від свого імені укладати угоди, набувати майнових та немайнових прав, нести обов’язки, виступати в суді, третейському суді як позивач, відповідач, третя особа.

1.5. Підприємство володіє, користується на власний розсуд належними йому основними фондами, цінними паперами та іншим майном, має самостійний баланс, власні і основні оборотні засоби, розрахунковий, валютний та інші рахунки в установах банків, круглу печатку із своїм найменуванням, відповідні штампи, фірмові бланки із своєю назвою та інші реквізити.

1.6. Статусу юридичної особи підприємство набуває з дня державної реєстрації.

1.7. Підприємство може займатися будь-якою підприємницькою діяльністю, що не суперечить чинному законодавству України.

1.8. Підприємство в своїй діяльності керується чинним законодавством України, цим статутом та рішенням керівних органів підприємства.

1.9. Місцезнаходження підприємства: __________________________ __ ___.

 

2. ЦІЛІ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Підприємство створене з метою вирішення економічних і соціальних проблем та одержання прибутку.

2.2. Предметом діяльності підприємства в Україні є:

2.2.1. Транспортно-експедиторські послуги та митне оформлення. Експлуатація автомобільного, залізничного, річкового, морського та повітряного транспорту. Здійснення внутрішніх та міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним, залізничним, річковим, морським та повітряним транспортом. Купівля, продаж, комісійна торгівля, сервісне обслуговування та ремонт транспортних засобів, а також виконання усього комплексу робіт, з цим пов’язаних (в т. ч. створення автогосподарств).

2.2.2. Експортно-імпортна, торговельна, консигнаційна, обмінна та посередницька діяльність, що пов’язана з будь-якими об’єктами власності; проведення з цією метою біржових, брокерських, дилерських та інших операцій у власних інтересах та інтересах третіх осіб.

2.2.3. Залучення та надання на договірних засадах фінансових коштів, майна і окремих майнових прав, інших об’єктів власності громадян та юридичних осіб. Проведення операцій з цінними паперами. Проведення операцій обміну іноземної валюти у відповідності до чинного законодавства України. Інвестиційна та лізингова діяльність.