Бланк (зразок) позову про доплату соціальних виплат Дітям війни

Додав cadaver | Березень 4, 2010

До
Позивач: ____________________
__________________________________________________________
Проживаю: __________________
__________________________________________________________
Відповідач: Управління Пенсійного Фонду України у _____________________________

АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПОЗОВ
про стягнення недоплаченої щомісячної державної допомоги
«Дітям війни»

Я, ______________________________________________________________, _______________ року народження, відповідно до ст. 1 Закону України №2195–V від 18.11.2004 р. «Про соціальний захист дітей війни» є дитиною війни. Згідно зі ст. 6 зазначеного Закону з першого січня 2007 року мені повинна виплачуватись щомісячна соціальна допомога у розмірі 30 відсотків мінімальної пенсії за віком. У 2007 році мені така допомога не виплачувалась.
Верховна Рада України своїм законом №489–V від 19.12.2006 р. «Про Державний бюджет України на 2007 рік», ст. 71 п. 12 призупинила дію ст. 6 Закону України «Про соціальний захист дітей війни».
Однак Конституційний Суд України своїм рішенням №6–рп/2007 від 9 липня 2007 року по справі №1–29/2007, керуючись статтями 147, 150, 152 Конституції України та статтями 45, 51, 61, 63, 65 Закону України «Про Конституційний Суд України», вирішив: 1. Визнати таким, що не відповідає Конституції України, і є неконституційним положення Закону України «Про Державний бюджет України на 2007 рік» пункт 12 статті 71, якими припинено дію статті 6 Закону України №2195–VІ від 18.11.2004 р. «Про соціальний захист дітей війни», пункт 3 положення статті 71 Закону України №489–V від 19.12.2006 р. «Про Державний бюджет України на 2007 рік».
Пункт 5 Рішення Конституційного Суду в цій справі має преюдиціальне значення для судів загальної юрисдикції при розгляді ними позовів у зв’язку з правовідносинами, які виникли внаслідок положення статей зазначених законів, що визнані неконституційними.
Пункт 6 Рішення Конституційного Суду є обов’язковим до виконання на території України, остаточним і не може бути оскарженим. Відповідно до ч. 2 ст. 3 Закону України «Про соціальний захист дітей війни» державні соціальні гарантії дітям війни, встановлені цим законом не можуть бути обмежені або скасовані іншими нормативно–правовими актами.

Згідно ч. 2 ст. 19 та ч. 3 ст. 22 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти на підставі і в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України та Законами України. При прийняті нових законів або внесенням змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав та свобод.

Таким чином, зважаючи на вищевикладене, невиплата мені соціальної допомоги, передбаченої статтею 6 Закону України «Про соціальний захист дітей війни», є протиправною та такою, що суперечить Конституції та Законам України.

Коментувати

Заяви (клопотання) які потрібно мати при собі водію (бланки, зразки)

Додав cadaver | Березень 1, 2010

КЛОПОТАННЯ
про відкладення розгляду справи
(в порядку ч.1 ст.268 КУпАП:
«особа, яка притягається до адміністративної відповідальності має право: …заявляти клопотання»)

«___»_____________200__року стосовно мене складено протокол №_____________ про вчинення мною адміністративного правопорушення, передбаченого ч.__ст._____КУпАП.

За вчинення інкримінованого мені адміністративного правопорушення передбачене покарання, мінімальний та максимальний розмір якого значно відрізняється.
У відповідності до ч.2 ст.33 КУпАП при накладенні стягнення враховуються характер вчиненого правопорушення, особа порушника, ступінь його вини, майновий стан, обставини, що пом’якшують і обтяжують відповідальність.
Крім того, згідно ст.280 КУпАП орган (посадова особа) при розгляді справи про адміністративне правопорушення зобов’язаний з’ясувати: …чи є обставини, що пом’якшують і обтяжують відповідальність,…а також з’ясувати інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

На даний момент неможливо з’ясувати та документально підтвердити обставини, які пом’якшують чи обтяжують вину та ступінь вини. Також неможливо надати відомості, що характеризують мій майновий стан та мене особисто. Для підготовки та подання таких документів в якості доказів потрібен певний проміжок часу. Всі ці обставини підлягають безумовному встановленню, оскільки, впливають на відповідальність та її міру.
У зв’язку із зазначеним, розгляд справи на даний час неможливий та підлягає відкладенню на пізніший час.

Враховуючи викладене, керуючись ч.2 ст.33, ч.1 ст.268, ст.280 КУпАП, з метою всебічного, повного і об’єктивного з’ясування обставин справи, вирішення її в точній відповідності з законом,

П Р О Ш У:
1. Долучити дане клопотання до матеріалів справи про адміністративне правопорушення.
2. Відкласти розгляд даної справи про адміністративне правопорушення на іншу дату.
3. Про дату, час та місце розгляду справи повідомити письмово.

«___»_________200__року __________________ _________________________
підпис П.І.Б
Адресу зазначено в протоколі

продовження статті… →

Коментувати →